A vásárlás meghiúsulása esetén üzletünk az Vásárló által átutalt összeget Vásárló részére visszautalja.
Vásárló a visszatérítésről bővebb tájékoztatást weboldalon feltüntetett telefonszámon kaphat.